Project omschrijving

Hoogwaardige producten verdienen een hoogwaardige belichting.

IMG_0169

De bestaande, kale TL-armaturen in de showroom voor campers voldeden niet aan deze eis. Mij werd gevraagd een passende oplossing te bedenken.

Basisarmatuur

Ik realiseerde me dat een aanpassing van het bestaande armatuur ook kon voldoen. De toevoeging bestaat uit niets meer dan een negental aluminum plaatjes. Deze plaatjes worden op de weinig aantrekkelijke lichtbak geschoven.

Alu plaatjes showroomHet eindresultaat  laat een totaal ander beeld zien.

De schuitjesvorm van iedere lamel wordt naar het midden van de TL-armatuur toe steeds groter. De rechtlijnige TL-drager verandert in een ruimtelijk object.  Deze vormverandering herhaalt zich bij ieder armatuur waardoor over de lengte van de ruimte een licht / subtiel golvend patroon ontstaat.Lamparmatuur showeroom

De keuze om de bestaande armaturen te upgraden heeft als gevolg gehad dat de kosten voor de 80 armaturen binnen de perken blijven, er geen elektricien aan te pas hoefde te komen, en de ombouw in de kortst mogelijke tijd kon gebeuren.