Project omschrijving

NoviaCura is een bijzonder bedrijf. Ik heb het genoegen gehad het geboren te zien worden en ik heb het begeleid bij de eerste stappen op weg naar volwassenheid. Dit project begon voor mij klein, met het bedenken van de naam en het beeldmerk. Uiteindelijk tekende ik verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de organisatie, met alles wat daar bij hoort. Tot aan het moment dat het tijd werd het huis uit te gaan (voor mij).

NoviaCura maakt het verlenen van zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening te kort schiet. Met name daar waar patiënten niet in staat zijn zelf(-standig) de zorgverlener te bezoeken biedt het gebruik van mobiele praktijkruimten een uitkomst.

De naam “NoviaCura” is een samentrekking van drie woorden: nova – via – cura. Letterlijk vertaald: nieuw – weg – zorg. Kortom, NoviaCura staat voor een ander manier van kijken naar zorgverlening, het is letterlijk maar ook figuurlijk “de nieuwe weg naar zorg”.

In het logo is zorg onlosmakelijk verbonden met mobiliteit.